Phân tích dữ liệu

Thu thập dữ liệu, xác định xu hướng của ngành, ngăn chặn các vấn đề tiềm ẩn, thích ứng nhanh chóng và duy trì lợi nhuận.
Dữ liệu theo thời gian thực
Màn thể hiện đáng tin, sự thể hiện đáng tin
Dịch vụ khách hàng
Bảo mật dữ liệu

Phân tích dữ liệu giúp bạn dễ dàng:

Theo dõi và hiển thị phân tích trên mọi thiết bị

Tạo và tùy chỉnh biểu đồ, bảng và thước đo

So sánh và hợp nhất dữ liệu từ nhiều trang trại

Phân tích lượng lớn dữ liệu bằng hơn 20 báo cáo được xác định trước

Báo cáo thời gian thực cho phép đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để tối ưu hóa sản xuất của bạn và tiết kiệm tiền

Giới thiệu về phân tích dữ liệu

Một công cụ cải tiến giúp thúc đẩy hoạt động sản xuất thịt lợn của bạn thông qua bảng điều khiển thời gian thực tự động đơn giản.

Phân tích trình bày lượng lớn dữ liệu ở các định dạng hấp dẫn trực quan như biểu đồ, bảng và thước đo có thể tùy chỉnh 100%. Công cụ còn cho phép nông dân so sánh dữ liệu theo thời gian thực từ một hoặc nhiều trang trại.

Khi đó, việc xác định xu hướng, so sánh hiệu suất và đưa ra quyết định có thể tiết kiệm tiền và tối ưu hóa sản xuất sẽ dễ dàng hơn.

Lên lịch dùng thử miễn phí Phân tích dữ liệu

Play Video
Các công cụ của chúng tôi cho phép nông dân so sánh dữ liệu theo thời gian thực từ một hoặc nhiều trang trại. Thật dễ dàng để xác định xu hướng, so sánh hiệu suất và đưa ra quyết định có thể tiết kiệm tiền và tối ưu hóa sản xuất.

Khách hàng nói gì về chúng tôi

Đừng ngần ngại liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi

Tìm hiểu thêm về cách hệ thống của chúng tôi có thể mang lại lợi ích cho trang trại của bạn.

Schedule a free demo