Khám phá các dịch vụ của Cloudfarms

Dịch vụ của chúng tôi

Quản lý gieo hạt

Dễ dàng theo dõi sức khỏe và thể trạng của heo nái, theo dõi lượng thức ăn ăn vào và quản lý chu kỳ sinh sản

Quản lý từ cai sữa đến cuối

Tối ưu hóa việc quản lý lợn của bạn và tối đa hóa lợi nhuận từ giai đoạn cai sữa đến khi đưa ra thị trường

Quản lý nhân giống và nhân giống

Tăng cường các chương trình nhân giống và cải thiện di truyền đàn của bạn

Quản lý lợn đực và tinh dịch

Phân tích và giám sát năng suất của lợn đực giống, bao gồm chất lượng tinh dịch và đặc điểm di truyền cũng như khả năng sinh sản và tình trạng mang thai của lợn nái.

Quản lý quy trình làm việc & cảnh báo

Cải thiện giao tiếp với nhân viên, giảm căng thẳng và tăng hiệu quả khi hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng hơn

Phân tích dữ liệu

Thu thập dữ liệu sản xuất theo thời gian thực, xác định các vấn đề tiềm ẩn và vượt qua các thách thức của ngành

Theo dõi động vật cá nhân

Thu thập dữ liệu, dễ dàng theo dõi sức khỏe của từng con lợn và cải thiện phúc lợi động vật

Truy xuất nguồn gốc từ hiện trường đến ngã ba

Giám sát mọi giai đoạn của quy trình quản lý lợn, từ chăn nuôi đến sản phẩm cuối cùng

Nhận bản demo miễn phí về các sản phẩm sáng tạo của chúng tôi

Schedule a free demo