Chính sách bảo mật

Cloudfarms rất vui khi bạn truy cập trang web của chúng tôi cũng như sự quan tâm của bạn đối với công ty chúng tôi. Chủ đề bảo vệ dữ liệu được ưu tiên cao nhất tại BASF. Vì vậy, chúng tôi xin thông báo chi tiết tới bạn như sau:


A. Ai chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu và ai là nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi?
B. Chúng tôi xử lý dữ liệu gì, vì mục đích gì, trong bao lâu và trên cơ sở pháp lý nào?
C. Bạn có bắt buộc phải cung cấp cho chúng tôi dữ liệu này không?
D. Chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho ai?
E. Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách nào?
F. Bạn có những quyền gì?
G. Bạn có thể khiếu nại ở đâu?
H. Bảo vệ dữ liệu cho trẻ vị thành niên

A. AI CHỊU TRÁCH NHIỆM XỬ LÝ DỮ LIỆU VÀ AI LÀ NHÂN VIÊN BẢO VỆ DỮ LIỆU CỦA CHÚNG TÔI? BẠN CÓ THỂ TÌM NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM XỬ LÝ DỮ LIỆU TẠI ĐÂY.

Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi là:
Alexandra Haug
Cán bộ bảo vệ dữ liệu của EU
67056 Ludwigshafen
+49 (0) 621 60-0
e-mail: data-protection.eu@BASF.com

B. CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU NÀO, CHO MỤC ĐÍCH NÀO, TRONG BAO LÂU VÀ TRÊN CƠ SỞ PHÁP LÝ NÀO?

Sau đây, chúng tôi thông báo cho bạn về việc xử lý dữ liệu trên trang web của chúng tôi (a), mục đích và cơ sở pháp lý của nó (b) cũng như thời hạn lưu giữ tương ứng và, nếu có thể, các phương án phản đối và loại bỏ cụ thể (c).

1. tập tin nhật ký

Một. Xử lí dữ liệu
Nếu bạn truy cập trang web của chúng tôi chỉ nhằm mục đích thông tin, tức là nếu bạn không đăng ký hoặc truyền dữ liệu theo bất kỳ cách nào khác (ví dụ: thông qua biểu mẫu liên hệ), thông tin sau sẽ tự động được truyền từ trình duyệt của bạn đến máy chủ của chúng tôi:
– Địa chỉ IP của thiết bị của bạn
– Thông tin về trình duyệt của bạn
– Tên của trang web mà bạn truy cập vào chúng tôi
– Tên của trang đã truy cập (URL) hoặc tệp đã mở
– Ngày và thời gian của chuyến thăm của bạn
– Thông tin trạng thái như thông báo lỗi
– Khối lượng dữ liệu được truyền và trạng thái truy cập (đã truyền tệp, không tìm thấy tệp, v.v.)
– Hệ điều hành và phiên bản hệ điều hành máy tính của bạn cũng như tên nhà cung cấp quyền truy cập của bạn
b. Mục đích và cơ sở pháp lý
Khi bạn truy cập trang web Cloudfarms, chúng tôi sử dụng địa chỉ IP và thông tin khác được trình duyệt của bạn tự động truyền đến máy chủ của chúng tôi theo B. 1. Một. ĐẾN
(i) cung cấp cho bạn nội dung được yêu cầu
(ii) đảm bảo tính bảo mật và ổn định của trang web của chúng tôi và theo dõi việc sử dụng trái phép
(iii) cho phép sử dụng thoải mái trang web của chúng tôi.
Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu là Điều. 6 đoạn. 1 câu 1 lít. f GDPR. Lợi ích hợp pháp của chúng tôi xuất phát từ các mục đích được liệt kê ở trên để xử lý dữ liệu. Trong mọi trường hợp, chúng tôi không sử dụng dữ liệu được thu thập cho mục đích đưa ra kết luận về con người của bạn.
c. Giai đoạn lưu trữ
Dữ liệu sẽ bị xóa ngay khi chúng không còn cần thiết cho mục đích mà chúng được thu thập. Trong trường hợp thu thập dữ liệu để cung cấp trang web, đây là trường hợp phiên tương ứng kết thúc. Trong trường hợp lưu trữ dữ liệu trong tệp nhật ký, trường hợp này muộn nhất là sau bảy ngày. Có thể lưu trữ ngoài thời gian này. Trong trường hợp này, địa chỉ IP được ẩn danh bằng cách xóa tám bit cuối cùng, do đó không thể nhận dạng được bạn nữa.

  3. Mẫu liên hệ và e-mail

  Một. Xử lí dữ liệu
  Các trang web của chúng tôi chứa các biểu mẫu liên hệ cũng như các liên kết để gửi e-mail trực tiếp cho chúng tôi. Nếu bạn sử dụng một trong các biểu mẫu liên hệ này, dữ liệu bạn cung cấp trong các biểu mẫu đó sẽ được truyền tới chúng tôi và được xử lý. Dữ liệu bắt buộc phải điền để liên hệ điện tử thông qua biểu mẫu liên hệ tương ứng được đánh dấu (*). Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu bổ sung, việc này được thực hiện một cách tự nguyện.
  Nếu bạn gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý siêu dữ liệu liên quan và nội dung của thư.
  b. Mục đích và cơ sở pháp lý
  Dữ liệu của bạn sẽ được xử lý để cho phép chúng tôi liên hệ với bạn, xử lý yêu cầu của bạn và cung cấp cho bạn các dịch vụ tương ứng của chúng tôi, nhằm ngăn chặn việc lạm dụng biểu mẫu liên hệ và đảm bảo tính bảo mật của hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi.
  Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu được phân loại là bắt buộc là Điều. 6 đoạn. 1 câu 1 lít. f GDPR. Các mục đích nói trên cũng bao gồm lợi ích hợp pháp trong việc xử lý dữ liệu. Nếu mục đích của việc liên hệ là để ký kết hợp đồng thì cơ sở pháp lý bổ sung cho việc xử lý là Điều. 6 đoạn. 1 câu 1 lít. b GDPR. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu mà bạn đã tự nguyện cung cấp cho chúng tôi là sự đồng ý của bạn theo Nghệ thuật. 6 đoạn. 1 câu 1 lít. GDPR.
  c.Thời gian lưu trữ
  Dữ liệu cá nhân của người liên quan sẽ bị xóa hoặc không còn khả dụng ngay khi mục đích lưu trữ không còn được áp dụng. Hơn nữa, dữ liệu có thể được lưu trữ nếu điều này đã được nhà lập pháp quốc gia hoặc châu Âu cung cấp trong các quy định, luật pháp của EU hoặc các quy định khác mà người chịu trách nhiệm phải tuân theo. Dữ liệu cũng sẽ bị xóa hoặc không còn khả dụng khi hết thời gian lưu trữ theo quy định nêu trên, trừ khi có nhu cầu tiếp tục lưu trữ dữ liệu cho mục đích ký kết hoặc thực hiện hợp đồng.
  Trong trường hợp có sự đồng ý, bạn có quyền thu hồi sự đồng ý đó bất cứ lúc nào mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý được thực hiện trên cơ sở sự đồng ý cho đến khi thu hồi. Để làm như vậy, vui lòng thay đổi cài đặt trong Trung tâm tùy chọn quyền riêng tư.
  d.Siêu liên kết truyền thông xã hội
  Chúng tôi đã đưa các siêu liên kết đến các dịch vụ truyền thông xã hội sau vào trang web của mình: LinkedIn, Facebook, YouTube.
  Các siêu liên kết này được thiết kế dưới dạng logo tương ứng và được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi. Điều này có nghĩa là khi trang web của chúng tôi được tải lần đầu tiên, không có dữ liệu nào về bạn với tư cách là người dùng được chuyển đến nhà cung cấp tương ứng. Bạn sẽ được chuyển đến trang web tương ứng chỉ khi bạn nhấp vào biểu tượng. Dữ liệu khác về bạn có thể được xử lý trên trang web này.
  Chúng tôi không có ảnh hưởng gì đến việc xử lý dữ liệu này trên các trang web được liên kết tương ứng.

  C. BẠN CÓ NGHĨA VỤ CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI DỮ LIỆU NÀY KHÔNG?

  Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, thông tin được chỉ định ở phần B. 1. Một. cũng như thông tin từ các cookie được phân loại là thực sự cần thiết sẽ được xử lý tự động. Việc chuyển giao thông tin này là tự nguyện. Nếu không cung cấp dữ liệu cá nhân này, chúng tôi không thể hiển thị trang được yêu cầu.
  nếu bạn
  – cho phép chúng tôi sử dụng các cookie không được phân loại là thực sự cần thiết,
  – muốn liên hệ với chúng tôi và gửi e-mail cho chúng tôi hoặc sử dụng biểu mẫu liên hệ của chúng tôi (bao gồm truy vấn reCAPTCHA cần thiết) hoặc
  – muốn xem video YouTube được nhúng
  việc chuyển giao thông tin là tự nguyện.
  Nếu bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi không thể trả lời câu hỏi của bạn theo cách đã chọn mà không cung cấp dữ liệu cá nhân cần thiết trong từng trường hợp riêng lẻ. Đối với cookie, việc thiếu sự đồng ý có thể dẫn đến hạn chế chức năng của trang web hoặc các bộ phận của trang web. Không thể phát video nhúng nếu không có sự đồng ý của bạn.

  D. CHÚNG TÔI CHUYỂN DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN CHO AI?

  Trong công ty chúng tôi, chỉ những người và phòng ban mới được cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn khi họ cần để thực hiện các mục đích nêu trên.
  Chúng tôi cũng liên quan đến các nhà cung cấp dịch vụ. Các nhà cung cấp dịch vụ này sẽ chỉ hành động theo hướng dẫn của chúng tôi và có nghĩa vụ tuân thủ các yêu cầu bảo vệ dữ liệu hiện hành theo hợp đồng.

  Nếu không, chúng tôi sẽ chỉ chuyển dữ liệu của bạn cho bên thứ ba nếu:
  – bạn đã đồng ý rõ ràng theo Nghệ thuật. 6 đoạn. 1 câu 1 lít. GDPR,
  – việc tiết lộ theo Nghệ thuật. 6 đoạn. 1 câu 1 lít. f GDPR là cần thiết để khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý và không có lý do gì để cho rằng bạn có lợi ích quan trọng nhất đáng được bảo vệ khi không tiết lộ dữ liệu của mình,
  – chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải chuyển dữ liệu theo Nghệ thuật. 6 đoạn. 1 câu 1 lít. c GDPR, hoặc
  – điều này được pháp luật cho phép và phù hợp với Nghệ thuật. 6 đoạn. 1 câu 1 lít. b GDPR, là cần thiết để thực hiện các mối quan hệ hợp đồng với bạn.
  Việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ ở quốc gia thứ ba sẽ chỉ diễn ra nếu các yêu cầu đặc biệt của Điều khoản. 44 ff. GDPR được đáp ứng.

  E. CHÚNG TÔI BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

  Cloudfarms sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi sự thao túng, mất mát, phá hủy hoặc truy cập trái phép do vô tình hoặc cố ý. Các biện pháp an ninh của chúng tôi liên tục được sửa đổi để phù hợp với sự phát triển của công nghệ.

  F. BẠN CÓ QUYỀN GÌ?

  Bạn có một số quyền nhất định theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu, bao gồm quyền yêu cầu bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, nếu bạn yêu cầu chúng tôi bằng văn bản:
  Quyền truy cập: quyền có được quyền truy cập vào thông tin của bạn (nếu chúng tôi đang xử lý thông tin đó) và một số thông tin khác (như thông tin được cung cấp trong Chính sách quyền riêng tư này);
  Quyền chỉnh sửa: nếu thông tin cá nhân của bạn không chính xác hoặc không đầy đủ, bạn có quyền chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình;
  Quyền xóa: đây còn được gọi là ‘quyền được lãng quên’ và nói một cách đơn giản là cho phép bạn yêu cầu xóa hoặc loại bỏ thông tin của mình khi không có lý do thuyết phục nào để chúng tôi tiếp tục sử dụng thông tin đó. Đây không phải là quyền xóa chung; Có những ngoại lệ. Ví dụ: chúng tôi có quyền tiếp tục sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn nếu việc sử dụng đó là cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi hoặc để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý;
  Quyền hạn chế xử lý: quyền đình chỉ việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn hoặc hạn chế cách chúng tôi có thể xử lý thông tin đó. Xin lưu ý rằng quyền này bị giới hạn trong một số trường hợp nhất định: Khi chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập từ bạn với sự đồng ý của bạn, bạn chỉ có thể yêu cầu hạn chế trên cơ sở: (a) dữ liệu không chính xác; (b) khi việc xử lý của chúng tôi là bất hợp pháp và bạn không muốn thông tin cá nhân của mình bị xóa; (c) bạn cần nó để khiếu nại pháp lý; hoặc (d) nếu chúng tôi không còn cần sử dụng dữ liệu cho các mục đích mà chúng tôi lưu giữ dữ liệu đó nữa. Khi việc xử lý bị hạn chế, chúng tôi vẫn có thể lưu trữ thông tin của bạn nhưng không thể sử dụng thông tin đó thêm. Chúng tôi lưu giữ danh sách những người đã yêu cầu hạn chế sử dụng thông tin cá nhân của họ để đảm bảo hạn chế đó được tôn trọng trong tương lai;
  Quyền di chuyển dữ liệu: quyền yêu cầu chúng tôi di chuyển, sao chép hoặc chuyển giao (nếu khả thi về mặt kỹ thuật) thông tin cá nhân của bạn ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và có thể đọc được bằng máy, nhằm mục đích riêng của bạn trên các dịch vụ khác nhau;
  Quyền phản đối: quyền phản đối việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, bao gồm cả việc chúng tôi xử lý thông tin đó vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi, tiếp thị trực tiếp;
  Quyền rút lại sự đồng ý: nếu bạn đã đồng ý với bất kỳ điều gì chúng tôi làm với thông tin cá nhân của bạn, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào (mặc dù nếu bạn làm như vậy, điều đó không có nghĩa là bất kỳ điều gì chúng tôi đã làm với thông tin cá nhân của bạn thông tin với sự đồng ý của bạn cho đến thời điểm đó là bất hợp pháp).
  Việc thực hiện các quyền này là miễn phí. Tuy nhiên, bạn được yêu cầu chứng minh danh tính của mình bằng xác thực hai yếu tố. Chúng tôi sẽ thực hiện những nỗ lực hợp lý phù hợp với nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi để cung cấp, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân về bạn.
  Để thực hiện các quyền của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi, ví dụ bằng e-mail hoặc qua đường bưu điện. Bạn sẽ tìm thấy chi tiết liên lạc ở phần A.

  G. BẠN CÓ THỂ KHIẾU NẠI Ở ĐÂU?

  Bạn có quyền khiếu nại với nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi (để biết chi tiết liên hệ, xem Phần A) hoặc với cơ quan giám sát, đặc biệt là tại Quốc gia thành viên nơi bạn thường trú, nơi làm việc hoặc nơi bị cáo buộc vi phạm.
  Trong cả hai trường hợp, bạn có thể liên hệ với Cơ quan bảo vệ dữ liệu chính của chúng tôi:
  Ủy viên Tiểu bang về Bảo vệ Dữ liệu và Tự do Thông tin của Rhineland-Palatinate (Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz)
  Gợi ý Bleiche 34
  55116 Mainz
  https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/
  E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

  H. BẢO VỆ DỮ LIỆU CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

  Trang web này dành cho những người ít nhất 18 tuổi. Nếu trẻ vị thành niên gửi dữ liệu cá nhân qua trang web này, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu này và không xử lý thêm dữ liệu đó ngay khi chúng tôi biết được sự thật này.

  Lên lịch demo miễn phí